תכתובת עם מנהל מחלקת החינוך איצקוביץ 1963-1954

תכתובת עם מנהל איצקוביץ 1963-1954:

תכתובת: ג. איצקוביץ, מנהל מחלקת החינוך עם יעקב כהן, ועם אחרים.

/// מיכל 95 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image