פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מיום 4.11.1953

*חלב – הוחלט שיש מקום לשישה מחלקי חלב, כרגע יש ארבעה. מחליטים על עוד שניים ומחלקים את האזורים ביניהם.
*מאשרים אישור זמני לשלושה חודשים למכירת משקאות משכרים בסיטונות.
*מאשרים אישור זמני לשלושה חודשים פתיחת חנות ממתקים וליקרים.
*מאשרים בקשה לפתיחת תחנת מגן דוד ירוק למכירת זרעים ושתילים.
*ממליצים לאשר בקשה לפתיחת חנות למכירה ותיקון רהיטים.
*ממליצים לאשר בקשה לאיסוף כביסה בקריית אונו.
*ממליצים לאשר בקשה להקמת תחנה לתערובת וחלוקת מספוא לעופות וחוות.
*ממליצים לאשר בקשת אישור למכירת משקאות חריפים בסיטונות.
*ממליצים לאשר חלוקת עופות נוסף על חלוקת הדגים.

משתתפים: ציפרשטיין – יו"ר, צלח, שקדי, שטיינבך, זהבי.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש