פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מיום 22.10.1953

*לשלוח הודעות לכל תושב אשר חייב מסים לוועד המקומי יותר משלושה חודשים ולא הגיש בקשה לשחרור או הקלה ממסים בתוספת קנס.
*תקציב פדגוגי. הוחלט על התקציב והוכנה המלצת ועדת הכספים לתקציב.
*יש פירוט של תשלומים, הצעות לפתיחת חשבון בנק ומי ינהל אותו והנחות שונות למגזרים שונים.

משתתפים: כהן – יו"ר, היימן, ציפרשטיין, והבה, זהבי, קניגר.
נעדרים: מרקוביץ.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש