ביה"ס הממלכתי דתי "בן זכאי" 1964-1953

בית הספר הממלכתי-דתי "בן זכאי" הוקם כשלוש שנים לאחר הקמת המעברה – שמו הוענק לו ב-אפריל 1960, על-ידי מנהלו יהודה כהנא.
בקשת אנשי מזרחי לפתיחת בי"ס ממלכתי-דתי נענתה, רק לאחר שמספר הנרשמים אליו אפשר את פתיחתו (בהתאם לחוק).
בתחילת נובמבר 1953 נמסרה לביה"ס (באופן זמני), בתיאום עם מנהל בי"ס "תלמים" והמועצה האזורית, צריף בן שני חדרים בשעות 16:00-12:00 – וממנו הועבר לצריף ברחוב החבצלת (עדיין ללא שם הרחוב).

במעטפה:
תכניות להקמת כיתות לביה"ס: 4 כיתות במאי 1957, 6 כיתות במאי 1959
הזמנות למסיבות גמר של מספר מחזורים – ועוד.

/// מיכל 95 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image