משכורות למורים מטעם הוועד והמועצה האזורית 1954-1953