תקציב רגיל נוסף לשנת הכספים 1967-1968

תקציב רגיל נוסף לשנת הכספים 1967-1968

מצורפות ארבע רשימות תקבולים – פירוט הרשימות בפרוטוקול המקורי/בקובץ המצורף.

חותמים: י. כהן, ראש המועצה וגזבר המועצה א. אחידב.

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש