פרוטוקול ישיבת המועצה (המשך מס' 31) – 29.2.1968

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 31) – 29.2.1968:
* מאשרים את היטל המסים לשנת הכספים 1968-69 (בהתנגדות שטיינגרטן, נוימן ודאר).
* מאשרים את החלטות ישיבת ההנהלה מס' 19: הלוואות למטרת קונסולידציה, וגרעון של מפעל המים וסעיף החינוך.
* מאשרים את חוק העזר בדבר בשר חזיר.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, מ. קרמר – סגן ראש המועצה,
א. קרפ, י. סמרה, י. דאר, ז. נוימן, א. שטיינגרטן, מ. גזית – חברי המועצה
חסר: ס. כץ – סגן ראש המועצה
ענבי – מזכיר המועצה
אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש