פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 31) – 28.2.1968

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 31) – 28.2.1968:

על סדר היום: אישור היטל המסים לשנת 1968/69
* על מנת להספיק לעיין בחומר, מחליטים (פה אחד) לדחות את הישיבה למחר, ה-29.2.68.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ , מ. קרמר – סגני ראש המועצה
מ. גזית,   א. קרפ,  סמרה, י. דאר, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסר: ז. נוימן – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש