פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 37) – 25.11.1968

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 37) – 25.11.1968:

* תיקון ההחלטה בפרוטוקול מס' 36 מה-18.968:
דוחים את בקשת קובו יוסף לקבלת רישיון לאטליז, בגלל אי כיבוד מצדו את חוק העזר בדבר בשר חזיר.
* מאשרים את החלטות ישיבות הנהלת המועצה:
מס' 42 מה-29.9, מס' 43 מה 24.10, מס' 44 מה-4.11, מס' 45 מה- 12.11.
לגבי החלטת ישיבה מס' 46 מה-20.11 – ממליצים להעביר את נושא רוחב הכביש ברחוב מונטיפיורי. לוועדה לבניין ערים, לדיון נוסף.
* לאור התנגדות נוימן להצעה שהתקבלה למכרז (ב-4.11) להקמת גן הילדים באזור "רימון", מטילים על סמי כץ, גזית וגזבר המועצה, לנהל מו"מ עם הקבלן (בעל ההצעה היחידה שהתקבלה).
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס' 9 מה-17.10.
* מאשרים את כל החלטות ישיבת הוועד להנחות ממסים מס' 9 מה-9.9, למעט ארבע שנדחו לדיון נוסף.
* לאור טענת  נוימן לחשבונות מים מופרזים, ממליצים בפני הוועדה (נוימן, כץ וקרפ) לבדוק את מחיר המים ולהביא את מסקנותיה למועצה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה,
א. קרפ, י. סמרה, ז. נוימן, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסר: י. דאר – חבר המועצה
ענבי – מזכיר המועצה
אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש