פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 35) – 12.6.1968

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 35) – 12.6.1968

מכבדים את זכר העובדים: כליפא יהושע ז"ל שנפטר אתמול ואהרון יחיא ז"ל – גיבור מלחמת ששת הימים, שהובא אתמול לקבורה בבית הקברות הצבאי בהר הרצל.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 17 ג' (סעיף 1) מה-20.2.68 –  את מסירת הגבייה לחברת לפיד-פוגטש (בהתנגדות שטיינגרטן ודאר ובהימנעות נוימן).
* מאשרים את פרוטוקול ההנהלה מס' 21 (סעיף 2) מה-13.3 – תשלום דמי עמלה לחברת לפיד-פוגטש (בהתנגדות דאר ובהימנעות שטיינגרטן).
* מאשרים את פרוטוקול ההנהלה מס' 20 (סעיף 5) מה-5.3 ומס' 27 (סעיף 12) מה-14.5 – בעד הקמת בריכת שחייה באזור "רימון" ופרסום מכרז לקבלת הצעות (בהתנגדות נוימן ודאר ובהימנעות שטיינגרטן).
* אישור פרוטוקול  ישיבות ההנהלה מס' 28 מה-20.5 ומס' 29 מה-28.5.
* מתן זכות חתימה זמנית למ. גזית, בתקופת היעדרות סגן ראש המועצה קרמר (בזמן שהותו בארה"ב), מה-16.6.
* דיון בפרוטוקול  ישיבות ההנהלה  מס' 30 מה-4.6: נוימן ודאר מציעים לבטל גם את החלטת ההנהלה בישיבה מס' 29 (סעיף 1) מה-28.5 ובישיבה מס' 30 מה-4.6 (סעיף 4)  לגבי המהנדס עמוס אורן ולא לאשרם – כל שאר חברי המועצה (למעט הימנעות שטיינגרטן) דוחים את הצעתם. כהן מציע להקים ועדת חקירה אובייקטיבית לגבי התנהגותו.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה,
י. דאר, ז. נוימן, א. שטיינגרטן, מ. גזית – חברי המועצה
חסרים:  א. קרפ, י. סמרה – חברי המועצה
ענבי – מזכיר המועצה
אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש