פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 17 ב') – 6.2.1968, (מס' 17 ג') – 20.2.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 17 ב') – 6.2.1968:
* פונים למשרד השיכון בבקשה, לקבל את הדאגה שחברת "קיראון" תקיים את התחייבויותיה במסגרת החוזה לגבי השוק ואת הבטחותיה למועצה המקומית.
* מקבלים את התפטרות שהרבני אילנה וקלינגר סימה, ומאשרים להן פיצויי פיטורין

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 17 ג') – 20.2.1968:
הודעות:
* מאשרים לביה"ח "סוסינסקי" לבצע בעצמו את החיבור לרשת הביוב, בפיקוח המועצה.
* המועצה תספק מים לבריכת השחייה, בהתאם לדרישות.
החלטות::
* למנות את משרד עו"ד לפיד-פוגטש  לטפל בהשגת מילוות לקונסולידציה ובתביעות משפטיות, המוגשות נגד המועצה  בעניינים כספיים ובהסרת עיקולים המוטלים עליה.
* לקרוא לקטע הרחוב פנקס-קפלן עד רחוב ויינגייט, בשם "יוצאי נשלסק".
* קבלת פנים ליוצאי נשלסק החיים בארה"ב ואירוחם, לאות הערכה לפעילותם לפיתוח מוסדות ציבור ומפעלי תרבות בקריה – כולל הקצבת סכום מסוים למטרת האירוח.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

נ

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש