פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 41) מה-4.9.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 41) מה-4.9.1968
מחליטים:
* לקבל מלווה בסך 30,000 ל"י ממשרד השיכון, עבור עבודות ביוב ומים.
* לאשר שיעור מכסימלי של גמלאות (פנסיה), לפי חוק הגמלאות 1955, לצ'יטאיאט סלים, עומרד נסים ומצרי אליהו.
* לאשר אאת בקשת ועד העובדים, בדבר השתתפות המועצה בשי ראש השנה לעובדי המועצה.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה
נוכחים: ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש