פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 38) מה-30.7.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 38) מה-30.7.1968
* מחליטים לאשר עבודות זיפות גגות על בתיה"ס ועל פרסום בדבר ביצוע העבודה.
* הודעות:
קריאת רחובות על שם חטיבות שלחמו במלחמת השחרור.
תעריף השתתפות בהחזקת רכב של העובדים לצורך מילוי תפקידם, יהיה בהתאם לתעריפי החשב הכללי.
הודעות נוספות – בפרוטוקול המקורי.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
נוכח: ד. ענבי
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש