פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 42) – 29.9.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 42) – 29.9.1968:
מחליטים:
* לשחרר ממס עינוגים את הופעת להקת תיאטרון עולי רומניה בקולנוע "אור-און".
* לפטור מאגרת חינוך חובה את אלמנות חיילי צה"ל.
* לקבל את השתתפות קרן הבטיחות (70% מהעלות) בביצוע עבודות בטיחות: בטיחות מעקות וסימון כבישים, שיפור צומת כפר אז"ר/תל השומר וצומת אורנים/רחוב העבודה.
כל עבודה שלא תבוצע על ידי המועצה, תבוצע באמצעות מכרזים פנימיים.
* לשלם עבור פנסיה לסוירי ימין.
* לפרסם מכרז על השלמת עבודות פיתוח (כבישים, ביוב ומדרכות), בסך מיליון לירות.
המימון: משרד השיכון והשתתפות בעלים.
* לקבל באופן זמני מבנה מחברת "רמת אילן", עבור ביה"ס "נבטים".

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי, – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

 

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש