פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 37) מה-23.7.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 37) מה-23.7.1968:
החלטות:
* להעביר שתי דירות של שני דיירים (כולל המשכנתא) על שם המועצה, והדיירים יגורו בהן על בסיס שכר חודשי לכל חייהם (פירוט התנאים בפרוטוקול המקורי).
* לחכור מהמנהל חלקה מס' 259 מגוש 6495 לתקופה של 49 שנים, עם אפשרות להארכה לתקופה דומה נוספת.
* להעביר 35 חלקות דרכים מהמנהל למועצה – ללא תמורה או בתמורה סמלית.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה
נוכח: א. אחידב
חותמים: כהן ואחידב

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש