פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 25) – 23.4.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 25) – 23.4.1968:
דיון בבעיות חינוך בבתי הספר "שרת" ו"תלמים", בעקבות דיווחו של המפקח קליינמן.
קליינמן מבטיח שיעורי עזר ובית תלמיד" ב"שרת".
תיקון הפרוטוקול/ההחלטה – בישיבת ההנהלה (מס' 27) מה-14.5.68 (68-10-0-76).
מאשרים:
* מסירת תכנון גן ילדים באזור קיראון, למהנדס מרכוס.
* עזרה חד פעמית למשפחה, מסעיף שיקום – נוסף לעזרה שתינתן לה על ידי לשכת הסעד.
* השאלת מכבש לקבלן יעקב גורן, בתנאים המקובלים.
* מסירת עבודת חשמל במבנה המשרדים, שנרכש על ידי נווה אסבסט, לקבלן גרינברג.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
א. אחידב – גזבר המועצה
י. קליינמן – מפקח במשרד החינוך
ג. איצקוביץ – מנהל מחלקת החינוך
חותמים: כהן ואחידב

 

 

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש