פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 22) – 23.3.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 22) – 23.3.1968:
מאשרים:
* מחיר קליטת אשפה על ידי חברת דשנים אורגניים.
* חידוש פעולות מטעם המחלקה לחינוך תורני – ותקציב עבורן.
* פרסום מכרז לבניית שני גני ילדים – ב"קיראון" וב"רימון".
המימון – באמצעות הלוואה ממשרד החינוך, בהתאם לחוזה עם הקבלן.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה
חסר: מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

 

 

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש