פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 28) – 20.5.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 28) – 20.5.1968:
ממליצים:
* להשתתף בתשלום עבור שני ימי עבודה, לעובד שיצא להתנדבות במשך שבוע, למשקי ספר.
* לקרוא לרחוב שבין רחובות יחזקאל והחרושת, על שם ישראל בר יהוד ז"ל (שר הפנים) ורחוב על שם יאנוש קורצ'ק.
* להכניס שינוי באיסוף האשפה – בהתאם לשיטה המוצעת על ידי סמי כץ, ולאשר רכישת עגלת גרר מתוצרת אלקלעי-חדרה – בהסתמך על זכייתה במכרז משרד החקלאות.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי, – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

 

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש