פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 36) מה-17.7.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 36) מה-17.7.1968
* קרמר, סגן ראש המועצה, מוסר דו"ח על שיחותיו בחו"ל עם גורמים הקשורים בקריית אונו.
* בהתאם למקובל בארץ, ישתתפו עובדי המועצה במחצית משכורתם ברוטו, לצורך רכישת מלווה ביטחון. זאת, על ידי ניכוי ממשכורתם בעשרה תשלומים חודשיים.
* מקבלים את מכתב ההתפטרות של זאב יעקובזון ומאשרים לו תשלום פיצויים.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
נוכח: א. אחידב
חותמים: כהן ואחידב

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש