פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 45) – 12.11.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 45) – 12.11.1968:
מחליטים:
* לשחרר מספר משפחות ממס, בהתחשב במצבם עקב פינוי שטח ההקפאה על-ידי תושבים רבים.
* להקים 15 סככות בתחנות האוטובוסים של קווים 68, 69. המימון: תקציב בלתי רגיל וחברת "דן" (50%).
* לאשר תשלום פיצויי פיטורים לגננת דבורה גזית.
* לצרף את מועצה מקומית אור יהודה לאיגוד ערים של בני ברק, קריית אונו, וגבעת שמואל, לענייני כבאות.
* להמליץ על סמי כץ כנציג המועצה בוועדה לבניין ערים, במקום צדוק שהתפטר.
* להזמין תכנון מפורט להמשך עבודות ביוב (אצל המהנדסים מלין-גבי.ן) וסלילת כבישים (אצל המהנדס סלע)
באונו הוותיקה.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי, – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

 

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש