פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 34) מה-11.7.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 34) מה-11.7.1968
מחליטים:
* להגדיל את היקף עבודות הביוב באזור גרין.
* לתת פיצויי פיטורין, עקב התפטרות אחרי חופשת לידה, לעובדות אלמוג דליה ואלון שושנה.
* להעביר לבדיקת היועץ המשפטי של המועצה, את פניית מועצת הפועלים (מה-10.7.) לגבי השעיית המהנדס עמוס אורן.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ – סגן ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
חסר: מ. קרמר – סגן ראש המועצה
נוכחים: ד. ענבי, א. אחידב
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש