פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 48) – 11.12.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 48) – 11.12.1968:
מאשרים את:
* תנאי פירעון ההלוואות לעבודות הביוב.
* ההסכם עם חברת "דשנים אורגניים בע"מ", בדבר סילוק אשפה לשנה.
* הצעת היועץ המשפטי עו"ד מירון, להקמת אגודה עותומנית לניהול קרן דיור, מיסודה של המועצה המקומית.
מחליטים על:
* קבלת הלוואה, על ידי השלטון המקומי,  לרכישת כלורינטורים לשעת חירום.
* ביצוע עצמי של שבילי גישה לקולנוע "אור-און". המימון – השתתפות בעלים וקבלת מלווה.
מאשרים את:
*  יציאת גרבינר לייב לפנסיה מוקדמת, בהתחשב במצבו הבריאותי.
* פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 10 מה-21.11.68 – קבלת הצעת טסלר שמעון (הזולה ביותר) לגידור בטיחות, ואת הצעת נגריית רובין (הזולה ביותר) לארונות במועדון הטכני.
* התפטרות אורי רובין ממזכירות ביה"ס התיכון ותשלום פיצויים.
* יציאת לופו חיה ושנפ גולדה לקיצבת הביטוח הלאומי.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. עינב – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ועינב

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש