פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 17 א') – 30.1.1968

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 17 א') – 30.1.1968:
מאשרים את:
* בקשת בו דרור חיה (מזכירת בי"ס) ליציאה לחופשה ללא תשלום לשנתיים, לרגל יציאת בעלה לשליחות לחו"ל.
* קיצוץ במשרת בינו (פולק) אורה, מזכירת מחלקת השירותים, ל-5/8 מהיקף המשרה.
* פיצויי הפיטורים לעובדים שהפסיקו את עבודתם במועצה – מצורפת רשימת 19 העובדים ופירוט תפקידיהם.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרמר  – סגני ראש המועצה, מ. גזית – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

נ

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש