החלטת המועצה בדבר היטל מסים לשנת 1968-69

החלטת המועצה בדבר היטל מסים לשנת 1968-69:

המועצה החליטה בישיבתה ב- 28.2.1968 לגבי היטל המסים לשנת 1968-69, בהתאם לרמת וסוג האזורים השונים,
הדירות והעסקים בקריה. הפירוט בפרוטוקול המקורי/בקובץ המצורף

/// מיכל 68 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש