פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 66) – 5.4.1964

פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 66) – 5.4.1964:
: בסוף הדיון בנושא התחבורה הציבורית – סדירות השירות והשינויים הדרושים בקווים לאור הגידול במספר התושבים,
הוחלט להמשיך בדיון תוך חודש.
* במהלך הדיון בדו"ח מבקר המדינה:
שהרבני: "… נכון שדו"ח מבקר המדינה, בהשוואה לדו"ח של מועצות, עיריות ומשרדי הממשלה נחשב כטוב, אולם…"
בוקצ'ין: "… כשישנה ביקורת תמיד יהיו ממצאים. השאלה, אם הממצאים המתגלים הם כבדי משקל… אני חושב שמבקר המדינה הראה את עבודתה התקינה של המועצה והפעולה המשותפת של האופוזיציה והקואליציה…"
נוימן: "… אני חושב שרוב הליקויים באו על תיקונם במשך הזמן. בסיכום, אפשר להגיד כי הדו"ח אשר הוצא לאחר שנים, הינו חיובי…"
כהן : "על ועדת הביקורת לפעול מתוך כוונה, שהיא מהווה גורם מרתיע והפקידות הבחירה תשמור על הנוהל הקיים."
* מחליטים לקבל את תיקון חוק העזר לסלילת רחובות.
* לאחר דיון (נוסף) בסעיפי התקציב המאושר, הוחלט להביאו לאישור לישיבה הבאה.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), נ. בוקצ'ין , ס. כץ – סגני ראש המועצה,
מ. גזית, ז. נוימן, י. אסלן, י. לוינסון, ו. שהרבני – חברי המועצה
נוכח: א. אחידב –  גזבר המועצה
רושמת הפרוטוקול: ש. סקלי
חותמים: כהן וסקלי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש