פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 76) – 4.11.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 76) – 4.11.1964:
מאשרים את:
* הקמת חברה משותפת לאזור ההקפאה.
* קבלת הלוואה (תקציב בלתי רגיל 1964/65) מבנק לסחר חוץ, עבור מבנים טרומיים.
* קבלת הלוואה ממפעל הפיס, עבור כיתות החינוך היסודי.
* מינוי צבייר כנציג המועצה בוועדת המנהלים בחברת "קיראון".
* פרוטוקול ישיבת ההצעות מס' 61 – לגבי ציוד מטבח למעון, בניית בית כנסת והגדלת עבודות הביוב ב-30%.
* פרוטוקול ישיבת ההצעות מס' 62 – לגבי ביוב ברחוב ירושלים ומתקן זמני לפריקת אשפה.
* פרסום מכרז לעבודות חשמל, במאגר המים.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), נ. בוקצ'ין, ס. כץ – סגני ראש המועצה,
מ. גזית, ז. נוימן, י. לוינסון,  ש. צבייר, י. אסלן, ו. שהרבני – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
רושמת הפרוטוקול: ש. סקלי
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש