פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 69) – 29.7.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 69) – 29.7.1964:

* אישור פרוטוקול ישיבות ההנהלה מס' 95 ומס' 96 – שניהם מה-1.7, ופרוטוקול מס' 97 מה-19.7 – שלושתם אושרו פה אחד.
* הוחלט לא להעביר את בית הכנסת מרחוב הרצל למקום אחר.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), נ. בוקצ'ין , ס. כץ – סגני ראש המועצה,
מ. גזית, ז. נוימן, י. אסלן, י. לוינסון, ו. שהרבני – חברי המועצה
נוכח:  א. אחידב –  גזבר המועצה
רושמת הפרוטוקול: ש. סקלי
חותמים: כהן וסקלי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש