פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 77) – 29.11.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 77) – 29.11.1964:
* הוחלט לגבי הצעת המועצה להעלות את היטל המס על מגרשים ריקים, שוועדת השומה תדווח על ההערכה שנעשתה לגביהם בשנה שעברה, ותודיע למועצה על מועד ישיבתה הקרובה – כדי שחברי המועצה ישתתפו בה ויחוו את דעתם.
* ראש המועצה מדווח על ההתנהלות (מאז הישיבה האחרונה (מס' 76, ה-4.11) עם החברה לנכסים בע"מ ועם חברת רובינשטיין בע"מ, לגבי חוזה בשטח ההקפאה. הוא מציין, ש"אנו הולכים לקראת חוזה אלטרנטיבי, כדי לא לגרום לשיבוש, מאחר שהשקענו סכום גדול שאנו זקוקים לו."
שאילתות:
* לוינסון שואל, האם לאור החרמת חברי אחה"ע (אחדות העבודה) את הישיבה היום, ניתן להבין שכל עבודות הפיתוח בקריה נעשות על בסיס מפלגתי?
ראש המועצה: "אינני יכול להסביר את המניעים של החרמת הישיבה מצד אחה"ע. הדיונים המתנהלים בין מפא"י ואחה"ע הם בנושאים  שונים."
* אסלן מבקש להעלות את בעיית חלוקת החלב בשטח הפיתוח, וכהן מציע לו להעביר את הדיון בנושא לוועדת ההצעות. ואם כבר עשה זאת, ההחלטה תאושר, כשוועדת ההצעות תגיש אותה להחלטת המועצה.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), נ. בוקצ'ין – סגן ראש המועצה,
ז. נוימן, י. לוינסון,  י. אסלן – חברי המועצה
חסרים: ס. כץ – סגן ראש המועצה, מ. גזית, ש. צבייר, ו. שהרבני – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
רושמת הפרוטוקול: ש. סקלי
חותמים: כהן וסקלי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש