פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 62) – 25.2.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 62) – 25.2.1964:
הישיבה מתקיימת במעמד ועדת ההצעות והמכרזים (ישיבה מס' 53 א'), שעל סדר יומה:
מכרז בתי הספר  16 ו-21 כיתות, מכרז רשת המים, מכרז עבודות גמר מנהלת ביה"ס התיכון.
לאחר דיון ארוך, מחליטים (פה אחד):
לקבל את הצעות הקבלנים הזולות ביותר – של ויל שלמה הלבלנד-חימובסקי, להקמת 21 כיתות,
ואת הצעת הקבלן נפתלי אזיה לרשת קווי המים.
לגבי בניין מנהלת ביה"ס התיכון, מחליטים לפרסם מכרז חדש, היות והתקבלה רק הצעה אחת.

משתתפים:
י. כהן (יו"ר), ס. כץ, נ. בוקצ'ין – סגני ראש המועצה, מ. גזית, ז. נוימן, י. אסלן, י. לוינסון, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסר: ש. צבייר – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש