פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 70) – 19.8.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 70) – 19.8.1964:
מאשרים את:
* פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 57 מה-12.8.64 – לגבי עבודות הפיתוח בגן הילדים ובחירת הקבלן זלוף לבניית תלמוד תורה".
* פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים מס' 58  – לגבי קבלת חברת "אתיק" להקמת הרמפה (מתקן מרכזי להרקת אשפה).
* ערבות המועצה להלוואות למועצה הדתית, עבור בית הכנסת המרכזי ובית הכנסת הבבלי.
( פרסום מכרז לציוד מטבח למעון ילדים.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), ס. כץ – סגן ראש המועצה,
מ. גזית, ז. נוימן, י. אסלן, י. לוינסון, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסרים: נ. בוקצ'ין – סגן ראש המועצה. ש. צבייר -חבר המועצה
נוכח: דוד ענבי –  מזכיר המועצה
רושמת הפרוטוקול: ש. סקלי
חותמים: כהן וסקלי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש