פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 64) – 11.3.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 64) – 11.3.1964:
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות והמכרזים מס' 54 מה-8.3.64.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 11  מה-19.2.64.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד מס' 28 מה-16.12.63.
* אישור פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 89 מה-1.3.64:
לאחר דיונים ארוכים מאד – בנושא חוזה הבנייה, מחליטים לאשר את החוזה בדבר גביית אגרת ביוב, כבישים, מדרכות ואבני שפה (בהימנעות לוינסון, שהרבני ואסלן) וכן את הסעיף "המלצה בפני המועצה" – התנאים בהם הייתה רוצה לתת לתושבים את היכולת לשלם דמי השתתפותם כבעלים (בהימנעות הנ"ל).

משתתפים:
נ. בוקצ'ין – מ"מ ראש המועצה, ס. כץ – סגן ראש המועצה,
מ. גזית, ז. נוימן, י. אסלן, י. לוינסון, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסר: י. כהן (בשליחות בחו"ל)
נוכח: א. אחידב –  גזבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: בוקצ'ין וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש