פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 63) – 1.3.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 63) – 1.3.1964:
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת "אד הוק" לתכנית ההקפאה מה-1.3.64: המשך בניית 80 יחידות הדיור, מול ביה"ס התיכון, קבלת הלוואה ממשרד שיכון ופיתוח למטרת התחלת שיקום משכנות עוני (בשטח הפיתוח), פיקוח על הבנייה (בוקצ'ין ולוינסון, שינוי תקציב בלתי רגיל למטרות הנ"ל (כפי שאושר בישיבת המועצה מס' 59 מה-3.2.64).
* אישור קבלת הלוואה מקרן התעסוקה.
* אישור פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 87 מה-19.2.64: משיכת יתר לשנת התקציב 1964/65, היטל מסים והנחה למשלמים מראש לאותה שנה.
אישור פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 88 מה-26.2.64: העברה מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל ל1963/64, תקציב נוסף לאותה שנה ואישור התקציב לשנת 1964/65.

משתתפים:
י. כהן (יו"ר), ס. כץ, נ. בוקצ'ין – סגני ראש המועצה, מ. גזית, ז. נוימן, י. אסלן, י. לוינסון, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסר: ש. צבייר – חבר המועצה
נוכח: א. אחידב –  גזבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש