פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 75) – 1.11.1964

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 75) – 1.11.1964:

הוחלט להעביר את המשך הדיון בהקמת חברה משותפת עם המועצה המקומית, לישיבת המועצה הבאה.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), נ. בוקצ'ין, ס. כץ – סגני ראש המועצה,
מ. גזית, ז. נוימן, י. לוינסון,  ש. צבייר, י. אסלן, ו. שהרבני – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
רושמת הפרוטוקול: ש. סקלי
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש