פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 97) – 19.7.1964

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 97) – 19.7.1964:
*  מחליטים על  פרסום מכרזים לעבודות ביוב, שיש לבצען בתחום המועצה המקומית אור יהודה, בשטח של "דרום אפריקה", שטח הפיתוח ואונו הוותיקה ופרסום מכרז לביצוע עבודות פיתוח באולם ההתעמלות.
* מאשרים צבירת חופשות שנתיות של ראש המועצה, משנות כהונתו, בהתחשב בעומס עבודתו, שמנע ממנו את ניצול חופשותיו.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), נ. בוקצ'ין , ס. כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: ד. ענבי – מזכיר המועצה,  א. אחידב –  גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש