פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 95) 1.7.1964, (מס' 96) 15.7.1964

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 95) – 1.7.1964:
* מחליטים על פרסום מכרז לעבודות שונות בבי"ס "בן זכאי".

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 96) – 15.7.1964:
מחליטים על:
* קבלת זכות החכירה (מרשם קרקעות) על החלקות בהן עומדים מכון המים, בריכת המים והבניין הציבורי ("בית העם" לשעבר), הנמצאים זה שנים בחזקת המועצה המקומית – אולם רשומים עדיין בשם "אגודת פועלים שיתופית שכונת אונו בע"מ". החתימה על שטרי העברת הזכות, בשם המועצה, תתבצע על ידי יעקב כהן.
* פרסום מכרז לעבודות הבאות: בי"ס חדש (בשטח הפיתוח), גן ילדים (בשטח "קיראון") ומעון ילדים.
* העברה לאישור המועצה לגבי הלוואות פיתוח – הפרטים יימסרו על ידי הגזבר בישיבת המועצה.

משתתפים:
י. כהן, (ראש המועצה), נ. בוקצ'ין , ס. כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: ד. ענבי – מזכיר המועצה,  א. אחידב –  גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש