פרוטוקול פתיחת מכרזים – 16.6.1961

פרוטוקול פתיחת מכרזים – 16.6.61:

התקבלה רק הצעה אחת למכרז להרחבת כביש כניסה לקריית אונו, על-ידי מלר ושות'.

נוכחים: כץ (יו"), קניגר, המהנדס אורון.
חותם: כץ

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש