פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 30) – 22.10.1957

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה   22.10.1957

מחליטים:
* להקציב 200 ל"י לרכישת ספרי לימוד לילדי המשפחות, הנתמכות על-ידי לשכת הסעד.
* לפרסם מכרז להקמת אולם התעמלות בקרייה (בהתאם לישיבת המועצה ה 19 מה 21.10.56, בה גם החליטה לקבל הלוואה בסך 10,000 ל"י, מבנק בפועלים, למטרה זאת).
* לקבל עובד לשלוש שעות ביום, לעזרת המזכירה בבי"ס ניר (לאור בקשתו המנומקת של המנהל).
* להקציב 25 ל"י להסתדרות "המרכז" הפועלת בארץ נגד המיסיון (בהתאם לבקשתה).
* להקציב שי בסך 20 ל"י, לעובד המועצה יוסף עומר, להולדת בנו.

משתתפים: י. כהן  –  ראש המועצה
ח. אבנון, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

 

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש