פרוטוקול מישיבת המועצה – 1.1.1958*

פרוטוקול מישיבת המועצה – 1.1.1958* – תאריך משוער,
מחליטים:
* לשלם לשני הגובים באחוזים בקריה 9% במקום 10% ולגובה במעברה 14% במקום 15%, מהיקף הגבייה החודשית שלהם כיום. לגובה במעברה תוסיף סך של 30 ל"י כתשלום חודשי קבוע. האחוז הנותר ישמש את המועצה לביטוח הגובים לצורך מחלה, חופשה ותגמולים בקופת "מבטחים" (היא תוסיף אם הסכום לא יספיק) ולתשלום לביטוח לאומי עבורם.
* לתת קביעות ל 38 עובדי המועצה – ששמותיהם מפורטים, מהתאריך המצוין על-יד שמם ובהגבלות המפורטות על-ידם (בפרוטוקול המקורי). כמו כן, המועצה מחייבת את כל העובדים האלה לעבור בדיקות רפואיות ולהמציא תעודות רפואיות המאשרות את מצב בריאותם.
* להסכים ל"פרוק קופת התגמולין של עובדי מוסדות הציבור בקריית אונו". המועצה רואה ב"חוק התגמולין והפנסיה" של עובדי המדינה כמחייב אותה לגבי עובדיה הקבועים והיא ממנה את אליעזר רוקנשטיין לייצגה במו"מ עם הנהלת הקופה, בדבר החזרת החוב שהיא חייבת לה מניכויי העובדים.
* לשלם רק עבור נסיעות לעובדים מקצועיים, לפי ההסדר הממשלתי לגבי תשלום נסיעות למורים.
* לבטל את ההחלטות מה 5.12.57 בדבר חלוקת חלב במעברה, ולאשר מחדש את ההחלטה בדבר חלוקת המעברה לשני חלקים שווים, לצורך זה.
* להקציב לבי"ס "תלמים" במעברה: 20 ל"י לחודש עבור המועדון לחינוך מיוחד, 100 ל"י לרכישת ספרים לספרייה בשנת הלימודים תשי"ח, 20 ל"י לדמי מנוי למוזיאון הפדגוגי המשרת את ביה"ס.
* לשאת ב 50% מהוצאות העברת הצריף בו לומדים 80 מתלמידי "תלמים" – והמרוחק ממנו, לשטח ביה"ס (בנוסף להשתתפות משרד החינוך).
* להקציב 25 ל"י לחודש לאגודת הספורט "ביתר" בקריית אונו, החל מינואר 1958.
* לדחות את הדיון הבקשה להקצבה לנוער העובד הלאומי.
* להיענות לבקשה ולתרום 25 ל"י ל"היכל הכרמל" (מוסד להנצחת זכרם של שלושה צנחנים: ליובה נוקובסקי, דב הררי ואריה פיכמן).
* לאשר רק בקשה אחת להנחה ממס עסק (מקרה סעד), מתוך החמש שהוגשו.
* לספק מים לשפיגל – תושב גבעת שמואל, לגידול ירקות ב 40 הדונם שלו הגובלים בשטח הקריה, במחיר 60 פרוטה לקוב.
* מאשרים את תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים 1957/8 (הפירוט בפרוטוקול המקורי).

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

  • לסיכום העמוד הראשון החסר של הפרוטוקול, סייע קובץ נוסף.
/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש