פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס'5) – 27.6.1956

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס'5) – 27.6.1956:

* לאחר דיון במכרז להרחבת רשת המים, הוחלט להעביר את ההצעות לביקורת המהנדס רמח ומהנדס המועצה.
* לגבי ערעור הקבלן גרין על המכרז להקמת מקלטים, הוחלט לבקשו להגיש הצעה מתוקנת, כיוון שהוטעה על ידי אינפורמציה בלתי מדויקת בקשר לביצוע העבודה.

משתתפים: ח. ציפרשטיין (יו"ר הוועדה), המהנדסים ספיר, קופמן ושנבל
חסר: י. לוינסון
המהנדס קופמן – מזכיר הוועדה
חותמים: ציפרשטיין וקופמן

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש