פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 7) – 14.8.1956

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 7) – 14.8.1956:

לאחר פתיחת חמש ההצעות של מכרז מס' 4/56 בדבר סלילת הכביש הצפוני, מחליטים להעביר את ההצעות לבדיקת מהנדס הדרכים א. אקרון.

משתתפים: ח. ציפרשטיין (יו"ר הוועדה), המהנדסים  ספיר וקופמן
חסר: י. לוינסון
המהנדס קופמן – מזכיר הוועדה
חותמים: ציפרשטיין וקופמן

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש