פרוטוקול ישיבת ועדת השומה (מס' 1) – 29.2.1956

פרוטוקול ישיבת ועדת השומה (מס' 1) – 29.2.1956:

לצורך ארנונה, מתייחסים לסוגי המבנים: בהתאם לבעלות ולשימוש ולסוגי הקרקעות: אדמת בניין, חקלאית ו"תפוסה".

משתתפים: פ.היימן (יו"ר ועדת השומה), א. רוקנשטיין – חבר הוועדה
חסר: צ. בר – חבר הוועדה
מ. זהבי – מזכיר הוועדה
חותמים: היימן, רוקנשטיין וזהבי

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש