פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים (מס' 48/63) – 15.9.1963

פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים (מס' 48/63) – 15.9.1963

בפתיחת תיבת המכרזים (מס' 48/63), בדבר בניית 81 יחדות דיור, נמצאו 5 מעטפות, של הקבלנים
סבירסקי, גורעם, רובנשטיין, משהב ואחים גרין.
ההצעות נשלחו לבדיקת מהנדס.

משתתפים:
נ. בוקצ'ין, י. צבחה
נוכחים:
א. אחידב – גזבר המועצה, ע. אורן – מהנדס המועצה
מגישי ההצעות, הקבלנים : סבירסקי, גורעם, רובנשטיין, משהב ואחים גרין
א. פולק – רושמת הפרוטוקול
חותמים: בוקצ'ין ופולק

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש