פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 47) – 7.8.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 47) – 7.8.1963:
הוחלט:
* למכור לאיצקוביץ אברהם את מכונית הסטיישן, היות והצעתו הייתה הגבוהה ביותר והוא גם עובד המועצה.
* לקבל את המלצת בוקצ'ין, ולמסור לגרינברג את עבודת התאורה באולם ההתעמלות – שעבודתו האחראית
מוכרת וגם מחיריו בהשוואה לאחרים.
* למסור את עבודת רשת המים בשיכונים בשטח הפיתוח לנפתלי מאיר – בתנאי שחוות הדעת של המהנדס היועץ למים, תהיה חיובית לגבי המחיר.
* למסור את שש העבודות השונות (מחציתן בבתיה"ס) לקבלנים, שנתנו הצעות לאותן עבודות.
כמו כן, לפרסם הודעה על רישום קבלנים לעבודות שונות, למכרזי זוטא.

משתתפים:
ס. כץ (יו"ר),  נ. בוקצ'ין, מ. גצולסקי (גזית), י. לוינסון – חברי הוועדה
ע. אורן – מהנדס המועצה
חסרים:  ש. צבייר  ו. שהרבני, ז. נוימן – חברי הוועדה
א. פולק – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כץ ופולק

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש