פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 42) – 5.6.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 42) – 5.6.1963:
מחליטים:
* להביא למליאת המועצה ב-12.6.63, את הדיון וההחלטה לגבי מדי-המים (בגלל מיעוט המשתתפים בישיבה עם בא כוח "מי-מד").
* למסור את עבודת החשמל בבי"ס "ניר" לגרינברג.
* למסור את עבודת החשמל בביה"ס  התיכון לצדוק.
* למסור את עבודת דלתות ההזזה לאולם ההתעמלות לטסלר שמעון – היחיד המוכן לבצע את העבודה תוך שבוע.
* להמליץ בפני מליאת המועצה, למסור את תאורת שלושת מגרשי הכדור-סל לשרמן ובנו – בעל ההצעה הזולה ביותר.
זאת, לאור חוות דעת המהנדס טל, שכל שלושת בעלי ההצעות מסוגלים לבצע את העבודה.

משתתפים:
ס. כץ (יו"ר),  מ. גצולסקי (גזית), י. לוינסון, ז. נוימן – חברי הוועדה
ע. אורן – מהנדס המועצה
חסרים: נ. בוקצ'ין, ש. צבייר  ו. שהרבני – חברי הוועדה
א. פולק – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כץ ופולק

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש