פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 39) – 27.2.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 39 – 27.2.1963:
מחליטים:
* למסור תוספת עבודות ריהוט למעבדת ביה"ס התיכון, לנגריית רובין.
* אם גרינברג ב. מוכן לקבל על עצמו את ביצוע עבודות החשמל ליום העצמאות, במחיר השנה הקודמת, מסכימים לשלם לו תוספת יוקר של 50% מערך העבודה.
* היות ווכטל אינו מוכן לבצע התקנת 600 מדי מים במחיר שהגיש במכרז מס' 2/60, מחליטים לפרסם מכרז חדש.
* למסור את עבודות הברזל בבי"ס "ניר", לעובדים אשר נשלחו על-ידי מועצת הפועלים.

משתתפים:
ס. כץ (יו"ר), מ. גצולסקי (גזית), י. לוינסון, ז. נוימן – חברי הוועדה
חסרים: נ. בוקצ'ין, ש. צבייר, ו. שהרבני – חברי הוועדה
א. פולק – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כץ ופולק

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש