פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 49) – 13.10.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 49) – 13.10.1963:
מחליטים:
* לפנות את המהנדסים המתכננים את מגדל ומאגר המים, שיציעו שמות של קבלנים – היות ובפתיחת תיבת המכרזים לא נמצאו הצעות.
* לפנות לקבלנים המקומיים, בהצעה לבניית מעון ילדים – היות ובפתיחת תיבת המכרזים לא נמצאו הצעות.
אם הם לא תתקבלנה מהם הצעות, לפנות למהנדס המתכנן ולבקש את עזרתו במציאת קבלנים.
* למסור את עבודות הטיח באולם ההתעמלות לגזיאל צבי – בעל ההצעה הזולה ביותר.

משתתפים:
ס. כץ (יו"ר),  נ. בוקצ'ין, מ. גצולסקי (גזית), י. לוינסון , ו. שהרבני – חברי הוועדה
ע. אורן – מהנדס המועצה
נוכח: א. אחידב – גזבר המועצה
חסרים:  ש. צבייר ,  ז. נוימן – חברי הוועדה
א. פולק – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כץ ופולק

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש