פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק בתכנית ההקפאה (מס' 3) – 30.6.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק בתכנית ההקפאה (מס' 3) – 30.6.1963:

* יוליש ווייס , כנציגי המשקיעים:
יוליש: משקיעים פרטיים רבים, פוחדים להיכנס בשותפות עם ההסתדרות.
וייס: שני משקיעים מדרום אמריקה יתקשרו עם קבלני בנייה ישראליים, או יקימו בעצמם חברת בנייה.
אינני יכול למסור שמות.
* ראש המועצה, לאחר צאת הנ"ל, בפני אמרניק – נציג חברת "אריאב", הנכנס לחדר הישיבות:
קיבלנו אישור לבניית 80 יחידות בשטח של חמישה וחצי דונם (קרקע של המועצה המקומית). ועדת בניין הערים המחוזית, אישרה גם תכנית הפקעה לשטח של עשרים דונם נוספים, לצורכי ביצוע תכנית זאת.
בהמשך הוא שואל, אם חברת "אריאב" תסכים להקים חברה משותפת עם המועצה ואם תקבל את תכניתה, לגבי קטע מהתכנית הכללית (550 יחידות).
* אמרניק מציין, שהוא מקבל את תכנית המועצה ומוכן לגשת מייד להקמת המבנים.
* ראש המועצה מבטיח להשיב לו, תוך כמה ימים.

משתתפים:
י כהן (יו"ר), ש. צבייר, מ. גצולסקי (גזית), ו. שהרבני – חברי הוועדה
נוכחים: א. אחידב – גזבר המועצה, י. מוסקוביץ – יועץ, א. גולני – מזכיר משנה למועצת הפועלים קריית אונו
חותמים: כהן – ראש המועצה,  וצבייר – יו"ר החברה לפיתוח קריית אונו

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש