פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק בתכנית ההקפאה (מס' 1) – 26.6.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק (מס' 1) לענייני תכנית ההקפאה – 26.6.1963

לאחר דיון ארוך, מאשרים את נוסח המודעה המוצע על-ידי ראש המועצה לתושבי ההקפאה: "המועצה עומדת לפני התחלת בנייה מול ביה"ס התיכון (80 יחידות דיור) המיועדות רק לתושבי אזור ההקפאה. באשר לתכנית הדירה והמחיר, תבוא הודעה נוספת תוך כמה ימים."

משתתפים:
י כהן (יו"ר), ש. צבייר, מ. גצולסקי (גזית), ו. שהרבני – חברי הוועדה
נוכחים: א. גולני – מזכיר מועצת הפועלים, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש