פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק בתכנית ההקפאה (מס' 9) – 25.7.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק בתכנית ההקפאה (מס' 9) – 25.7.1963:
* אישור פרוטוקולים קודמים.
* מחליטים להודיע ליוליש שאין מקום להמשיך עמו את הדיון, ולהמשיך את המו"מ עם שאר 5 המועמדים:
אר-יב בע"מ, א. יא, חברה לנכסים ובניין בע"מ, אחים גרין, רובינשטיין ושות'.
כמו כן מחליטים להטיל על היועץ המשפטי של המועצה להכין חוזה מדויק להקמת "מעונות קריית אונו" , להגישו לעיון לחמישה הנ"ל – ולתת להם שהות של שבועיים למתן תשובה. אולם טיוטת החוזה תישלח לחמישה, רק לאחר שהוועדה תדון בה.

משתתפים:
י כהן (יו"ר),  גצולסקי (גזית), ו. שהרבני – חברי הוועדה
נוכחים:  א. אחידב – גזבר המועצה, מוסקוביץ – יועץ
חותמים: כהן וגצולסקי

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש