פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק לתכנית ההקפאה (מס' 5) – 14.7.1963

פרוטוקול ישיבת ועדת אד-הוק לתכנית ההקפאה (מס' 5) – 14.7.1963:

*בהמשך להחלטות הישיבה הקודמת (מס' 4 מה-3.7), הוגשו לוועדה תגובות מחברות הבאות: שזר, האחים גרין, החברה לנכסים ובניין, אריאב, א.י.א בע"מ ויוליש.
*בפני הוועדה הופיעו נציגי החברה לנכסים וגרין, וביקשו ארכה ליומיים-שלושה למתן תשובה – לאחר שיחת הבהרה (עם כל נציג בנפרד). בקשתם אושרה על ידי הוועדה.

משתתפים:
י כהן (יו"ר), ש. צבייר, מ. גצולסקי (גזית), ו. שהרבני – חברי הוועדה
נוכחים: א. אחידב – גזבר המועצה, י. מוסקוביץ – יועץ, א. גולני – מזכיר משנה למועצת הפועלים קריית אונו
חותמים: כהן – ראש המועצה,  וצבייר – יו"ר החברה לפיתוח קריית אונו

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש